Todos Italia s.r.o.,
Lamačská cesta 109/A
841 03 Bratislava
Tel: 02/ 69 203 511
Fax: 02/ 69 203 512
fiat@todos.sk

Prevádzkové hodiny:

Predaj
PO-PIA 8 - 18h

Servis
PO-PIA 7 - 18h

Bezpečnosť

Veľa motoristov sa mylne domieva, že LPG pohon je nebezpečný. Je to ale práve naopak. Všeobecne je propán-bután výbušný iba pri zmiešaní sa so vzduchom, ale v prípade požiaru auta alebo dopravnej nehode s deformáciou nádrže je plyn vypúšťaný bezpečnostným ventilom a poistkou mimo priestor vozidla a nádrž s plynom nevybuchuje ale postupne  vyhorí, a to vo vlnách a bezpečne mimo vozidlo. Vybuchnúť teda môžu  iba benzínové nádrže.

Existujú rôzne systémy LPG, ktoré sa líšia podľa použitia pre rôzne druhy motorov. Modely Fiat využívajú overenú technológiu sekvenčného vstrekovania LPG od spoločnosti Tartarini Auto. Tlakové toroidné nádrže sú umiestnené namiesto rezervného kolesa, pretože podľa nezávislých testov inštitúcií zaoberajúcich sa crash testmi a možnosťami požiaru vo vozidlách, ako je napr. ADAC, je umiestenie tlakovej nádrže v priestore určenom pre rezervné koleso optimálne a predstavuje tak jedno z najbezpečnejších riešení.

Kvapalný propán-bután sa  tankuje na čerpacej stanici pomocou prípojky diaľkového plnenia vysokotlakovým potrubím do tlakovej nádrže. Tlaková nádrž je uzavretá  viacúčelovým ventilom, ktorý uzatvára nádrž pri vypnutom zapaľovaní. Ďalej plní svoju funkciu  pri odoberaní pohonnej hmoty z nádrže, ukazuje stav paliva v nádrži, zabezpečuje plnenie nádrže do max. 80 % obsahu a zastavení toku paliva pri úniku nad 6 litrov za minútu (pri poruche potrubia) a vypúšťa plyn pri pretlaku nad 27 barov.